โ€‹Location & Hours

The LRC is centrally located on the 1st floor of the Administration Center, adjacent to the lobby. The LRC closes for campus-recognized holidays. Hours vary during academic breaks. Check the calendar below for changes in regular hours.

Break Hours 
Thursday & Friday, August 21 & 22 . . . . . . . . . . . . .6:30 am – 5:00 pm
Saturday & Sunday, August 23 & 24 . . . . . . . . . . . . CLOSED
Monday – Friday, August 25 – 29 . . . . . . . . . . . . . . 8:30 am – 5:00 pm
Saturday & Sunday, August 30 & 31 . . . . . . . . . . . . CLOSED
Monday, September 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   CLOSED (Labor Day)
Tuesday – Friday, September 2 – 5 . . . . . . . . . . . . 8:30 am – 5:00 pm
Saturday & Sunday, September 6 & 7 . . . . . . . . . .  CLOSED
Monday, September 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RESUME REGULAR HOURS                             
  
  Library Hours            Computer Lab Hours         

Library  

Monday - Thursday 6:30am - 10:00pm
Friday 6:30am - 5:00pm
Saturday 10:00am - 5:00pm
Sunday Noon - 5:00pm
Holidays CLOSED

Student Computer Lab

Monday - Saturday 6:30am - 10:00pm
Sunday 12:00pm - 10:00pm
Holidays CLOSED

Reference Services

Monday - Friday 8:30am-5:00pm
Stop by or schedule an appointment with Sheryl.Walters@logan.edu, reference & eresources librarian.